Wednesday, January 20, 2016

Dakwah Rasulullah

Ciri-ciri dakwah RasulullahSaw. ;


1. Mendatangi umat, tanpa di undang
2. Medannya adalah hati-hati manusia
3. Mengajak kepada tiga perkara
       -mengajak kepada Allah bukan makhluk
       -mengajak  kepada akherat bukan dunia
       -mengajak kepada amal, bukan maal/harta
4. Dengan hata sendiri
5. Dengan diri sendiri
6. Tanpa mengharap jabatan
7. Tanpa mengharap upah
8. Berjamaah
9. Berpusat di masjid
10. Di seluruh alam/negeri
11. Dibawah bimbingan dan arahan ulama ahli dakwah

Asas dakwah , ada 13 yaitu ;

1.  Individu dan jamaah bukan ijtimai besar-besaran
2.  Risau bukan pikir tinggi-tinggi
3.  Musyawarah bukan perintah
4.  Diutamakan diri
5.  Tawadhu bukan sombong
6.  Istitar/sembunyi bukan istihar/pamer
7.  Perdamaian bukan permusuhan
8.  Kesatuan hati bukan perpecahan
9.  Amar ma'ruf bukan nahi mungkar
10. Gerak bukan bicara
11. Ringkas bukan mendetail
12. Inti bukan bagian
13. Kabar gembira bukan ancaman.


Sifat dai, ada 13, yaitu ;
1.  Mahabbah kepada semua makhluk
2.  Rela berkorban waktu, diri dan harta demi agama.
3.  Niat untuk islah diri/memperbaiki diri
4.  Semata-mata mencari ridho Allah
5.  Senantiasa beristighfar setelah beramal
6.  Tabah menghadapi segala ujian
7.  Menisbatkan diri hanya kepada Allah
8.  Tidak putus asa terhadap segala kegagalan
9.  Sabar seperti unta
10. Tawadhu seperti bumi
11. Tegak seperti gunung
12. Berpandangan luas seperti langit
13. Senantiasa bergerak beri mamfaat seperti matahari.

Ada 4 fikir  da'i ;

1.  Mewujudkan kerja dakwah dengan intiqoli
2.  Memelihara kerja dakwah dengan maqomi
3.  Meningkatkan kerja dakwah , dengan tambah korban
4.  Menyebarluaskan kerja dakwah dengan masturoh.


Baca juga :

Persiapan Melamar Kerja klik disini

Hafal Hadits ini Masuk Surga klik disini

Keuntungan dan mamfaat berdzikir  klik disini

Tujuan hidup manusia  klik disini

Bayan/ceramah Mufti lutfi Al-Banjari, dibawah ini...

No comments:

Post a Comment