Saturday, January 30, 2016

Keuntungan-keuntungan Berdzikir

Perumpamaan orang yang berdzikir dengan tidak berdzikir seperti orang hidup dengan orang yang mati. ( Hadits Nabi Saw.)

Dzikir artinya : Mengingat Allah Swt. sebagaimana Agungnya Allah Swt.

Ada begitu banyak  faedah / keuntungan yang di dapat jika senantiada berdzikir kepada Allah Swt :

1. Menjauhkan diri dari syaitan sekaligus merusakkan kekuatannya.
2.  Menyebabkan kita disukai Allah Swt.
3.  Menjauhkan kerisauan dan kesedihan hati.
4.  Melapangkan dan menggembirakan hati.
5.  Menguatkan jasmani dan rohani.

6.  Menerangi wajah dan hati.
7.  Menarik rezeki.
8.  Ahli dzikir akan dikenakan pakaian kewibawaan dan kemanisan. Dengan melihatnya menimbulkan rasa gentar. Dan orang yang melihatnya merasakan kedamaian.
9.  Menimbulkan rasa cinta kepada Allah Swt.
10. Membuahkan rasa ihsan. Dengan ihsan , seolah-olah melihat Allah Swt.

11. Sarana untuk kembali kepada Allah Swt.
12. Mendekatkan diri kepada Allah Swt.
13. Pintu ma'rifatullah
14. Dapat memasukkan kehebatan Allah Swt. pada hati dan diri kita.
15. Menyebabkan seseorang diingat  oleh Allah Swt.

16. Menghidupkan hati.
17. Makanan hati dan ruh.
18. Membersihkan hati dari karat hati.
19. Menjauhkan diri dari kesusahan dan kesalahan.
20. Menjauhkan diri dari rasa terasing/terpencil dari Allah Swt.

21. Jika seseorang berdzikir kepada Allah Swt diwaktu senang, maka ketika susah Allah Swt. akan mengingatnya .
22. Menyebabkan sakinah  dan turunnya rahmat.
23. Dengan dzikir, lidah seseorang terjauh dari ucapan-ucapan dosa,
24. Majelis dzikir adalah majelis malaikat.
25. Dzikir meninggikan derajat.

26. Nur dzikir akan selalu menyertai  orang yang  berdzikir. Baik di dunia, kubur, serta akhirat.
27. Melunakkan hati yang keras.
28. Obat bagi penyakit hati.
29. Pangkal dari kecintaan kepada Allah Swt.
30. Penghalang api neraka.

Baca juga :

Hafal Hadits Arbain masuk surga klik disini

No comments:

Post a Comment

SUP SEAFOOD KUAH TOM YAM