Wednesday, January 27, 2016

Tujuan Hidup Seorang Muslim Di DuniaSetiap muslim hendaknya mengetahui dengan jelas apa tujuan/maksud hidup dan apa itu keperluan hidup.

Kedua hal itu yang membedakan jalan yang di tempuh oleh seorang muslim.

Para sahabat Nabi. Saw. menjadikan keperluannya rendah, tetapi maksud  hidupnya tinggi.

Berbeda dengan kita yang memiliki keperluan tinggi, tetapi maksud hidupnya rendah.

Keseharian kita hanya  memikirkan bagaimana mendapatkan keperluan dan cenderung mengabaikan bagaimana memperbaiki maksud hidup.

Tetapi para sahabat senantiasa  berfikir untuk mengorbankan keperluan demi  bersungguh-sungguh  mencapai maksud hidup.

@ Tujuan/Maksud  hidup manusia adalah :

1. Untuk ibadah. Allah  Swt. berpirman , ' Tidaklah Aku ciptakan  jin daan manusia melainkan hanya untuk beribadah .,( QS. Azariyat-56)

2. Sebagai khalifah.  Allah Swt. berfirman ,' Sesungguhnya Aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah( manusia)." QS- Al-baqorah -30).

3. Sebagai penerus Risalah Nabi. Saw. Allah Swt berfirman,' Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia , yaitu untuk beramar ma,ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Swt.' (QS- Ali Imran -110).

@ Keperluan Hidup manusia adalah :

1. Makan-minum
2. Rumah
3. Kendaraan.
4. Pakaian
5. Pernikahan

@ Perbedaan  Muslim dan Non Muslim dalam Hal  Maksud Hidup dan Keperluan.

1.  Makan-minum

-Non Muslim :

 Makan-minum untuk kesehatan  dan kekuatan, sebagaimana  Kaum Aad yang berkata.' Siapakah yang lebih kuat daripada kami...? ( QS- Fushilat-15)

-Muslim :

+   untuk ibadah ; Makan-minum untuk bertambah giat beribadah kepada Allah Swt. dan menjalankan sunnah Nabi Saw. sehingga berpahala disisi ALLAH Swt.

+  Untuk khilafah ; Makan -minum agar dapat berkhidmat kepada sesama. Nabi Saw. bersabda , " jika kalian mengangkat beban saudaramu ke punggung kudanya, maka akan dihitung sedekah. Jikan kalian mengisi ember saudaramu dengan air maka dihitung sedekah. "

+  Untuk Dakwah ; Makan minum agar bisa menyebarkan agama dan menjadi asbab hidayah bagi manusia.

2.  Pakaian

-  Non Muslim ; Berpakaian untuk menarik lawan jenis dan mendapatkan pujian.

-  Muslim ;

*  Untuk ibadah ; Berpakaian untuk menutup aurat karena malu kepada Allah Swt.
*  Untuk khilafah ; Berpakaian untuk menyenangkan orang lain.
*  Untuk dakwah ; Berpakaian agar orang dapat hidayah dan ingat kepada Allah Swt, seperti dengan  berpakaian sunnah.

3.Rumah

-  Non Muslim ;

*  Rumah sebagai sarana untuk pamer status
*  Rumah sebagai restoran, tempat makan keluarga
*  Rumah sebagai hotel, untuk tidur dan istirahat
*  Rumah sebagai gallery, tempat memajang barang mewah
*  Rumah sebagai bioskop, tempat nonton TV
*  Rumah sebagai ruang pertemuan keluarga.


-  Muslim ;

+  Untuk ibadah ; Nabi Saw. bersabda,' Solatlah kamu ( solat sunnah) disudut-sudut rumahmu niscaya rumahmu akan dipandang oleh penduduk langit bercahaya sebagaimana kamu memandang bintang-bintang di langit.

+  Untuk khilafah ; Rumah untuk melayani umat.
Sebagaimana hadits yang menunjukkan bahwa hak tamu untuk dilayani adalah tiga hari. Stelah tiga hari maka  dihitung sedekah .

+  Untuk dakwah ; Rumah untuk asbab hidayah  untuk menerima jamaah masturoh.

4.  Kendaraan

-  Non Muslim ;

+  Kendaraan hanya untuk urusan dunia, dan untuk kesombongan status dunia.

-  Muslim ;

+  Untuk ibadah, dipakai ke masjid, silaturaahmi.
+  Untuk Dakwah,  yaitu untuk berjuang di jalan Allah  Swt. Nabi Saw, betsabda,' seseorang yang memelihara kuda untuk digunakan jihad maka semua makan, kotoran, dan kencingnya  
dihitung sebagai kebaikan oleh Allah Swt.

5.  Pernikahan

-  Non Muslim ;
Hanya untuk  memuaskan nafsu dan keturunan

-  Muslim ;

+  Untuk Ibadah, Sabda Nabi Saw. ' Solat orang yang sudah menikah lebih baik 70 rakaat daripada yang belum menikah."
+  Untuk khalifah, Dengan memiliki istri, dapat berkhidmat pada tetangga dengan berbagi masakan.
+  Untuk Dakwah, agar istri dapat berdakwah  sampai ke dapur-dapur  tetangga kita, sedangkan laki-laki sampai di ruang tamu saja.

Baca juga :

Bahaya jika tidak ada dakwah klik disini

Ciri-ciri dakwah Rasulullah Saw. klik disini

DOA UNTUK LUNASI UTANG klik disiniNo comments:

Post a Comment