Tuesday, January 19, 2016

Usaha Menyempurnakan Agama Dalam Diri

Sesungguhnya Allah Swt. telah meletakkan kesuksesan dan kejayaan manusia di dunia dan akhirat hanya pada agama yang sempurna.

Sejauhmana seseorang mengamalkan agama dengan sempurna, sejauh itu dia akan mendapatkan kesuksesan dan kejayaan .Agama yang sempurna adalah mentaati  Allah dan Rasul-Nya , diseluruh aspek kehidupan manusia. Yaitu dalam lima aspek kehidupan manusia.

Imaniyah
Ibadah
Muamalah/ekonomi
Muasyarah/sosial
Akhlak dan sifat terpuji.

Dan agama yang sempurna tidak akan wujud secara sempurna, tanpa diusahakan.

Usaha agama adalah sebagaimana usaha para nabi menyampaikan agama kepafda seluruh umat manusia. Dan Rasulullah Saw. adalah penutup para nabi. Allah Swt. tidak akan mengutus siapapun lagi sebagai nabi atau rasul.

Tetapi tugas kenabian harus tetap berlanjut sampai hari kiamat. Karena kemaksiatan, kekufuran dan kemusyrikan  pun terus berlanjut. Sedang setiap manusia berhak untuk mendapatkan ajaran serta ajakan dalam beragama.

Allah Swt. telah memilih  umat Rasulullah untuk meneruskan usaha kenabian / usaha rasulullah Saw.

Usaha Rasulullah Saw. adalah kumpulan dari beberapa usaha amal, yaitu;

1. Dakwah ilallah
2. Ta'lim wa ta'lum
3. Dzikir dan ibadah
4. Khidmat.

Usaha mewujudkan agama/ usaha dakwah yaitu USAHA untuk menjadikan :

1. Hidup kita seperti hidup Nabi Saw atau sahabat Rasulullah
2.  Rumah kita seperti rumah sahabat
3. Masjid kita seperti masjid Nabawi
4. Kampung kita seperti kampung Madinah.

Baca juga ;

TUjuan /maksud hidup seorang Muslim di Dunia  klik disini
No comments:

Post a Comment