Tuesday, September 12, 2017

SUNNAH-SUNNAH RASULULLAH TENTANG PEBICARAAN LIDAH DAN DOSA YANG DIDAPAT KARENA LIDAH

Sunnah- sunnah Rasulullah Tentang Pembicaraan Lidah Dan Dosa yang Timbul Karena Lidah.

Assalamualaikum waarohmatullahi waabarokatu. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Swt. Amin.

Tidak ada yang lebih penting untuk dijaga dari diri kita selain daripada menjaga lidah.  Kata Ulama.

Itu menunjukkan betapa pentingnya dan perlunya mempergunakan lidah sesuai dengan ajaran dan sunnah- sunnah Rasulullah Saw, dan pentingnya menjaga lidah kita dari beberapa dosa seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Saw.

1. Nabi Saw bersabda," Lidah dan kemaluan adalah dua hal yang dapat menyeret seseorang ke dalam neraka."

2. Nabi Saw bersabda," Barangsiapa yang menjaga lidah dan kemaluannya, maka aku akan menjaminnya masuk surga."
(Misykat)

3. Nabi Saw bersabda,"  Apabila seseorang mengatakan sesuatu perkataan bohong, maka malaikat Rahmat pergi sejauh satu mil dari sipembohong , disebabkan oleh bau busuk yang berasal dari mulutnya." ( Misykat ).

4.  Nabi Saw. Melarang kita saling mengutuk dan juga melarang WANITA-WANITA bersikap tidak terima kasih terhadap suami mereka.

5 . Nabi Saw bersabda, " Barangsiapa yang mengutuk orang lain, dan apabila kutukan itu tidak sesuai bagi orang itu, maka kutukan itu jatuh kepada orang yang mengutuk" ( HR. Tarmidzi ).

6. Nabi Saw. Melarang kita dari menyimpang orang lain. (Hr. Muslim ).

7.  Nabi Saw bersabda," Barangsiapa yang mengutuk tidak akan diberikan izin untuk memohon pengampunan pada hari kiamat." ( Hr. Muslim ).

8. Nabi Saw bersabda," Dosa dari dua orang  yang saling menyumpah jatuh kepada orang yang memulai , sepanjang orang kedua itu tidak melebihi orang yang pertama. " ( Misykat ).

9. Nabi Saw bersabda," Diantara dosa dosa besar adalah menyumpahi orang tua sendiri." ( Hr. Muslim ).

10. Alqur'an melarang kita dari menyumpahi bahkan terhadap berhala kaum musyrikin sekalipun.

11. Nabi Saw. Melarang menyumpahi orang yang telah meninggal dunia, karena itu merugikan kerugian bagi yang masih hidup. ( Hr. Tarmidzi ).

12. Nabi Saw. bersabda, " Barangsiapa mengatakan orang lain kafir atau musuh Allah atau pendosa padahal tuduhan itu tidak sesuai bagi orang tersebut,maka perkataan itu berlaku pada dirinya. ( Misykat ).

13. Nabi Saw. bersabda," Orang yang menyebabkan perselisihan diantara manusia dengan membawa berita- berita, maka ia adalah hamba Allah yang terkutuk.

14. Nabi Saw. bersabda," Tidak akan memasuki surga orang yang tukang adu-adu/ membawa berita yang menyakitkan hati. ( Hr. Muttafaq'alaih ).

15. Ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain di belakang nya adalah bagaikan memakan daging bangkai saudaranya. ( Alqur'an ).

16. Nabi Saw. bersabda," Ghibah adalah lebih buruk dari perzinaan. ( Misykat ).


No comments:

Post a Comment

SUP SEAFOOD KUAH TOM YAM